Koktebel Jazz Party Умумрусие «Russian open Event Expo» ярышында энъ гузель медений вакъиа олды

Koktebel Jazz Party Умумрусие «Russian open Event Expo» ярышында энъ гузель медений вакъиа олды

Koktebel Jazz Party халкъара джаз фестивали вакъиа туризм саасы боюнджа «Russian open Event Expo» адлы IV Умумрусие ярышынынъ «Медениет» номинациясында биринджи ерге чыкъты. Конкурснынъ финалы ноябрьнинъ 11-13 куньлери Ханты-Мансийск шеэринде кечти.

Фестивальнинъ тешкилий комитет векили Михаил Кириллов къоджаман джаз фестивалининъ тешкиль этилюви, махсус тедбирлер, эм де Koktebel Jazz Partyнинъ иштиракчилери — дюньяджа белли чалгъыджылар акъкъында, фестивальнинъ ичтимаий месулиетлиги, промокампания хусусиетлери ве журналистлернен алып барылгъан иш акъкъында икяе этти. 2016 сене фестивальни 7 мемлекеттен кутлевий малюмат васталарнынъ 100-ден зияде векили айдынлатты.

Вакъиа туризми ярышынынъ черчивесинде 52 региондан 205 лейха кечти. Олардан Къырым иштиракчилери 6 лейха иле чыкъышта булундылар.

Вакъиа туризмининъ Умумрусие ярышы «Russian open Event Expo» серлевалы V Умумрусие ачыкъ ярмалыкъ черчивесинде тешкиль олунды. Бир къач куньге «Югра-Экспо» серги меркези микро-шеэрге чевирильди, онынъ сакинлери Русие регионларынынъ туристик лейхаларыны такъдим эттилер. Ярмарлыкъ иле параллель шекильде мейданда мастер-класслар, викториналар ве тёгерек масалар кечти.

Вакъиа туризм саасы боюнджа Умумрусие ярышы докъу номинацияда кечти. Эсас ярыш программа иле бирге даа эки мустакъиль ярыш олып кечти: беледие тешкилятлар ичюн «Вакъиа туризмининъ пайтахты» ве Русие субъектлери ичюн «Вакъиа туризмининъ лидери».