«Джаз мастер-класс»

Волошин санасы тедбирлер черчивесинде Къырым Джумхуриетининъ музыкаль мектеплер талебелерининъ давет этильген дюнья джаз йылдызлары иле Jam sessionы.