«Джаз ышыкъ сурьаты иле»

Эсас сана тедбирлери черчивесинде джанлы телекопюр форматында бир де бир мемлекетнинъ чалгъыджылары ве фестива­ль иштиракчилерининъ  мухтешем Koktebel jam sessionы. Бу йылдан башлап эстафета низамында кечириле.